Заказать звонок

Для въежающих в Крым

Перевозки Украина — Крым. Механизм пересечения границы Украины с Крымом регламентируется постановлением, приведённым ниже.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367

Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Цей Порядок регулює питання перетину адміністративного кордону вільної економічної зони “Крим” під час в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї громадян України відповідно до Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”, а також іноземців та осіб без громадянства — з урахуванням вимог Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.
3. В’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюється через контрольні пункти:
іноземців та осіб без громадянства — за паспортним документом та спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС;
громадян України — за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України “Про громадянство України” або статтею 2 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну
громадян України”, а громадян України, що не досягли 16-річного віку, — з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92).

Случаи, в которых гражданину Украины может быть временно отказано в пересечении государственной границы

Соответственно ст. 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» гражданину Украины может быть временно отказано в выезде за границу в случаях если:

  • он осведомлен о сведениях, которые составляют государственную тайну;
  • действуют не урегулированные алиментные, договорные или иные невыполненные обязательства;
  • против него возбуждено уголовное дело;
  • он осужден за совершение преступления;
  • он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением;
  • он сознательно предоставил о себе не правдивые сведения;
  • относительно него подан гражданский иск в суд;
  • он по приговору суда признан особо опасным рецидивистом или находится под административным надзором милиции.

Здійснення контролю під час в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

31. Контроль за в’їздом на тимчасово окуповану територію України та виїздом з неї осіб, транспортних засобів і переміщенням вантажів здійснюється в контрольних пунктах уповноваженими службовими особами контрольних органів і служб.
32. Паспортні та інші документи осіб перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. У ході перевірки використовують технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах.
33. Підроблені документи або такі, що належать іншим особам або використовуються для вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, вилучаються уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, про що приймається обґрунтоване письмове рішення, один примірник якого видається особі. Підроблені документи надсилаються відповідному правоохоронному органу для прийняття рішення в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.
34. Під час здійснення процедури прикордонного контролю у контрольних пунктах уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону використовують бази даних Держприкордонслужби, інші передбачені законом бази даних та виконують рішення судів, доручення уповноважених державних органів, що надаються Держприкордонслужбі відповідно до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1083), а також за результатами оцінки ризиків проводять опитування осіб з метою з’ясування наявності або відсутності підстав для відмови у в’їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї.
35. Уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону з урахуванням результатів оцінки ризиків можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї.
36. Інформація про осіб, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, вноситься уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону до відповідної бази даних.
37. У паспортні документи та спеціальний дозвіл, що подаються іноземцями та особами без громадянства, які в’їжджають на тимчасово окуповану територію України або виїжджають з неї, службовими особами підрозділів охорони державного кордону проставляється спеціальна відмітка.
Форма відмітки встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

38. Уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону відмовляють у в’їзді на тимчасово окуповану територію України у разі, коли:
1) особа подала підроблений чи зіпсований документ, а також якщо її документи недійсні чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;
2) у базах даних Держприкордонслужби є інформація про заборону особі виїзду з України;
3) у паспортному документі іноземця або особи без громадянства відсутня відмітка про перетинання державного кордону або в них відсутня імміграційна картка;
4) у іноземця або особи без громадянства відсутній спеціальний дозвіл або закінчився строк дії такого дозволу;
5) в’їзд іноземця або особи без громадянства на тимчасово окуповану територію України суперечить інтересам забезпечення національної безпеки;
6) іноземець або особа без громадянства не змогли підтвердити мету свого в’їзду на тимчасово окуповану територію України;
7) особа порушила умови та порядок проходження контролю під час в’їзду на тимчасово окуповану територію України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних розпоряджень чи вимог уповноважених службових осіб контрольних організацій.

Специальное разрешение выдается в случае:

1) проживания на временно оккупированной территории близких родственников или членов семьи иностранца или лица без гражданства, что подтверждается документами, выданными уполномоченными госорганами Украины;
2) расположение на оккупированной территории могил близких родственников или членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;
3) смерти близких родственников или членов семьи, проживавших на оккупированной территории Украины, что подтверждается соответствующими документами;
4) наличия права собственности на объекты недвижимости, которые расположены на оккупированной территории;
5) необходимости участия в обеспечении защиты национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, освобождение территории Украины от оккупации или по вопросам гуманитарной политики (по ходатайству или согласованию с МИД);
6) необходимости осуществления дипломатических и консульских функций, в частности в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (по ходатайству или согласованию с МИД);
7) осуществление регулярных поездок на временно оккупированную территорию Украины, связанных с трудовой деятельностью работников железной дороги.
Специальное разрешение оформляют территориальные органы Государственной миграционной службы по месту пребывания иностранца или лица без гражданства. У них есть 5 рабочих дней на выдачу спецразрешения или отказе в выдаче.
Спецразрешение с фотокарточкой и печатью может быть одноразовым или многоразовым, срок его действия не может превышать разрешенный срок пребывания иностранца или лица без гражданства в Украине.
Специальное разрешение для многократного въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее выдается на 1 год тем, кто регулярно ездит в Крым по государственным делам, железнодорожникам, а также иностранцам или лицам без гражданства, которые имеют вид на жительство в Украине и место проживание которых зарегистрировано в АРК.
Для получения спецразрешения надо подать: заявление; паспортный документ; документ, который подтверждает пребывание в Украине на законных основаниях; копию страницы документа с личными данными с переводом на украинский; документы, подтверждающие цель въезда на оккупированную территорию; документ, подтверждающий достаточность финансового обеспечения для пребывания в Украине; три фото 3,5х4,5.
Обращаться в Херсоне по адресу Перекопская, 157. Разрешение на въезд выдают в течении 5 РАБОЧИХ дней.

Последствия въезда в Крым без спецпропуска предусмотрены статьей 204-2 Кодекса Украины про административные правонарушения.

Стаття 204-2. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї —
тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Есть еще статья УК Украины:
Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави —
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.
Мало ли кому что покажется… Рисковать или нет — решать каждому за себя.

Ввоз предметов и вещей для личного пользования из Украины в Крым

На основании приказа № 258 от 23.11.2021 г. МИНИСТЕРСТВА ПО ВОПРОСАМ РЕИНТЕГРАЦИИ ВРЕМЕННО ОКУПАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ «Об утверждении Перечня и объемов (стоимость/вес/количество) ограниченных или запрещенных к перемещению через административную границу товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам».

Установлено, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению физическому лицу на временно оккупированную территорию и с такой территории в ручной клади и сопроводительном багаже, относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары.

Норма перевозки личных вещей не ограничена.

Однако установлены следующие ограничения стоимости/веса/количества при перемещении других товаров, не имеющих признаков потребления, и перемещаются как личные вещи на временно оккупированную территорию и с такой территории в ручной клади и сопровождающем багаже ​​физического лица:

1) через административную границу с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию – без ограничений;

2) через административную границу с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории — суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10000 гривен и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты — не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц каждого наименования).

Ограничения по ввозу товаров и продуктов питания в Крым

На основании приказа № 258 от 23.11.2021 г. МИНИСТЕРСТВА ПО ВОПРОСАМ РЕИНТЕГРАЦИИ ВРЕМЕННО ОКУПАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ ограниченные товары — подакцизные товары, перемещаемые с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории, в объемах одного физическое лицо:
— для табачных изделий – более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака или эти изделия в наборе общим весом более 250 граммов;
— для алкогольных напитков — более 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22 процентов);
— для горюче-смазочных материалов – более 20 литров (килограмм) в канистре на одно транспортное средство.

Также запрещено перемещение через административную границу алкогольных напитков и табачных изделий физическому лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

Ввоз/вывоз продуктов питания и алкогольной продукции (относящейся к категории товаров для личного пользования) на территорию РФ регламентируется Таможенным кодексом Таможенного Союза.

Перечень продуктов питания и алкогольной продукции, перемещаемых через таможенную границу РФ с освобождением от уплаты таможенных платежей:

1) Алкогольные напитки и пиво — не более 3 литров включительно в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
2) Табак и табачные изделия – не более 200 сигарет/50 сигар /250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
3) Иные продукты питания, перемещаемые другими видами транспорта, — таможенной стоимостью не более 500 евро и общим весом не более 25 кг.

Список украинских продуктов питания, которые категорически запрещено российскими службами ввозить на территорию Крыма независимо от цели пользования запрещаются:
1) Мясо сырое (свинина, говядина, баранина, мясо птицы, кролика, нутрии и др.);
2) Молочные продукты (молоко, сметана, творог, брынза и др.);
3) Готовая продукция домашнего приготовления (котлеты, жареное мясо, тушёнка и др.);
4) Мёд;
5) Яйца;
6) Рыба, креветки;
7) Готовая продукция, содержащая в своём составе свинину, сало, птицу (колбаса, сосиски согласно этикетке);
8) Фруктовые культуры.
9) Овощи (в том числе зелень, грибы);.
10) Бахчевые;
11) Мука, крупы;
12) Орехи и сухофрукты;
13) Подсолнечник и семечки.

Также запрещено к провозу семенной и посадочный материал, горшечные растения, торф и почвогрунт, срезы цветов и другие части растений.

К сожалению, список запрещённых товаров для ввоза на территорию Российской Федерации с Украины достаточно велик.
Более подробно на сайте Россельхознадзора https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/ukrain/

Особенности автобусных рейсов от «Спутник». Перевозки Украина — Крым.

Перевозки Украина - Крым. Поездка в Крым на автобусе. Пассажирские перевозки Спутник

Прежде всего, для ознакомления с особенностями поездок с компанией «Спутник» из Украины в Крым, из Крыма в Украину более подробно читайте здесь Особенности рейсов «Спутник». А чтобы узнать, какие продукты и вещи можно провозить через границу из Украины в Крым?

Какие документы нужны для пересечения границы?

Прежде всего, для ознакомления более подробно читайте здесь Перечень документов. А чтобы узнать, какие продукты и вещи можно провозить через границу из Украины в Крым?

Более подробно читайте здесь:

Во-первых, через украинскую границу: Для въежающих в Крым. Во-вторых, через российскую границу: Для въезжающих в Украину.

Если Возникли дополнительные вопросы?

Чтобы узнать ответы перейдите по ссылке и подробно читайте: Часто задаваемые вопросы

Присоединиться к Viber-сообществу «Спутник» для живого общения с другими пассажирами!

Прежде всего, ставьте пометки «Нравится», делитесь содержимым и участвуйте в обсуждении. Чтобы войти в сообщество перейдите по ссылке ниже: Общество «Спутник»

Воспользоваться возможностями Viber-помощника «Спутник»!

Прежде всего, теперь Вы сможете оперативно и круглосуточно узнать любую информацию и забронировать поездку. Чтобы воспользоваться помощником перейдите по ссылке ниже: Viber-помощник компании «Спутник»

Заказать обратный звонок

Ваша заявка принята!

Поля с * являются обязательными